ALFHAUSEN, GENEALOGY, St. JOHANN CHURCH,  RECORDS.

 


(   E-MAIL ADDRESS:   helene.sopnel@ziggo.nl    )

 

     terug

 

NEDERLANDSE PAGINA

Aanleiding.
Omdat veel van mijn voorouders in Alfhausen en omgeving zijn geboren, wilde ik zelf kunnen 
beschikken over een kopie van deze DTB-boeken, om het vele heen en weer reizen
te voorkomen. (DTB = Doop-,Trouw- en Begraafboeken),
Ik wilde de kopieën graag in de vorm van scans met uiteraard een goede en duidelijke 
alfabetische toegang op de namen.
Na verloop van tijd had ik alle inschrijvingen gekopieerd en gescand, met uiteraard de 
toestemming van de pastoor.
De kerk ter plaatse heeft nu ook de beschikking over de boeken en DVD.
In totaal zijn er 6530 scans gemaakt en uiteindelijk "gebrand" op een DVD.
Ook andere geïnteresseerden, zoals genealogen etc., kunnen in het bezit komen van deze DVD.

Op deze website vindt u alle achternamen van alle ingeschrevenen, die in de loop
van de tijd in Alfhausen geboren cq gedoopt, getrouwd of gestorven zijn, vanaf het
begin tot 1904 (de overledenen tot medio 1926).
Al deze namen hebben een datum en/of scannummer die verwijzen naar de juiste scan.
De scans zijn te koop, zie onderaan deze pagina.

Iets over het archief van de R.K.Parochie St. Johann in Alfhausen.
Alfhausen ligt ongeveer 30 km noordelijk van Osnabrück in de deelstaat Niedersachsen.
De R.K.Parochie St. Johann in Alfhausen omvat niet alleen het plaatsje Alfhausen 
maar ook de woongemeenschappen Thiene, Heeke en Wallen.
Alfhausen was een zeer katholieke gemeenschap, meer dan 95 % van de bevolking was katholiek.
Omstreeks 1800 telde de parochie ongeveer ruim 2030 zielen, waarvan zeker 2000
tot de katholieke kerk geloofgemeenschap behoorden.
De DTB-boeken van deze parochie, die in het archief van de kerk berusten, omvatten de gehele 
periode van 1679 tot heden. 
Over het algemeen is het schrift goed te volgen, maar soms is het ronduit niet te
lezen, of is de inkt over het papier gespat of zijn de randen van het papierblad
sterk afgebrokkeld waardoor letters weggevallen zijn.
Mocht u het schrift niet goed kunnen lezen, dan kunt u mij altijd een e-mail sturen,
misschien kan ik u helpen.
Omstreeks 1679 zijn de pastoors begonnen met het noteren van de geboorten en pas 
10 jaren later, in 1689, met het inschrijven van de huwelijken en overledenen.
In deze eerste 10 jaren zijn er veel hiaten gevonden in de geboorte inschrijvingen.

Jaar         Niet geregistreerde periode          Aantal maanden

1679          15-01-1679  tot  31-12-1679             11,5
1680          01-01-1680  tot  01-10-1680             11
1680          26-10-1680  tot  31-12-1680
1681          01-01-1681  tot  31-12-1681             12
1682
1683
1684
1685
1686           01-01-1686  tot  31-12-1686            12
1687           10-02-1687  tot  31-12-1687            10,5
1688           01-01-1688  tot  23-10-1688            10
                                                      67

Ter gelegenheid van het 1000 jarig bestaan van Alfhausen in 1977,
is een boek uitgegeven met de titel: "1000 jaren Alfhausen 977-1977". 
Hierin zijn de volgende pastoors te vinden:


Johannes Kerstiens               - 1689
Matthias Grawert            1689 - 1724
Andreas Wilhelm Hellmann    1724 - 1740
Albert Bernard Niehuis      1740 - 1779
Johan Anton Mähler          1779 - 1806
Dr. Joseph Mähler           1806 - 1857
Johan Henrich Anton Klasen  1857 - 1871
Gerhard Schoo               1872 - 1894
Ferdinand Uhlenhake         1894 - 1911
Johann Heinrich Dinklage    1911 - 1917
Hermann Johann Ratermann    1917 - 1927


Wat vindt u op deze website?
In de website vindt u alleen achternamen met data van alle personen die de 
pastoors in de loop van de tijd hebben ingeschreven t.a.v. geboorten, 
huwelijken en overledenen.
Bij deze lange lijsten hoort de DVD, die de scans bevat van alle
inschrijvingen van de pastoors. Deze scans, in feite gedigitaliseerde foto's,
geven u een blik in de DTB-boeken van de parochie.
Bovendien kunt u zelfs, de door u gevonden akte, thuis uitprinten, waardoor u
in het bezit komt van een fotokopie van het origineel.

Hoe werkt het?
Door hieronder, binnen het grote kader van PERIODE I te klikken op  DOPEN, OF HUWEN-MAN, OF HUWEN-VROUW, OF OVERLEDENENbv. DOPEN (1679-1811), dan krijgt u een alfabetische lijst te zien van de dopelingen.
Deze lijst begint met:

Naam                    | Geboorte |
------------------------|----------|
AHLBRINCK               |17-06-1696|
AHLERS                  |03-02-1697|
AHLERS                  |14-04-1697|
AHLHAUSEN               |03-08-1787|
AHLHAUSEN               |04-03-1790|
ALBERDING               |19-10-1727|
ALBERDING               |19-03-1774|
ALBERDING               |09-12-1786|
ALBERDING               |09-01-1765|
    etc.                   etc.

Het is nu vrij eenvoudig om de bijbehorende scan van bv. de doop/geboorte van

ALBERDING  |19-03-1774|


te vinden op de DVD.
Ga naar de scan waar 1774 en vervolgens 19 maart te lezen is. 
Dit blijkt scannummer  321 bap 1773.jpg  te zijn, (links onderaan van de bladzijde),

een tweeling, Anna Maria en Maria Gertrudt, dochters van Herman 
Alberding en Margaretha Meijers conj. Lev. Anna Maria Gohman
en Maria Gertrud Holtgrefe gd Bohman.


Op precies identieke manier vindt u de scans die horen bij de huwelijken of
bij de overledenen.
Door te klikken op HUWEN-VROUW komt de alfabetische lijst op het scherm
van de huwelijken van de vrouwen.
Deze lijst begint met:

         Vrouwen      |         Mannen       | Marriage |
----------------------+----------------------+----------+
AHLBERDING            |URSZELMAN             |15-04-1725|
AHLERS                |CRUSE                 |22-08-1740|
ALBECKERS             |FELDTKAMPF            |28-01-1737|
ALBERDING             |BLANCKEFORT           |18-01-1744|
ALBERDING             |NIEMAN                |24-07-1730|
ALBERDING             |HOLDGREFE             |00-06-1750|
ALBERDING             |LOCKENBERG            |24-11-1789|
ALBERDING             |CRUSE                 |22-08-1808|
ALBERDING             |SCHMIDGÖSLING         |23-11-1791|


Het is nu vrij eenvoudig om de bijbehorende scan van bv. het huwelijk van
ALBERDING             |LOCKENBERG             |24-11-1789| 
te vinden op de DVD.
Dit blijkt scannummer  104 marr 1789.jpg  te zijn:

Eodum(24)  9bris: Gerd Henrich Lockenberg et Anna Maria Adelheid Alberding,
Testes sunt custos Battsche et  ....

In de lijst HUWEN-MAN zijn de namen van de man alfabetisch geordend 
en bij vrouwen HUWEN-VROUW uiteraard op de alfabetische volgorde 
van de namen van de vrouw.

(Enkele bestanden, zoals DOPEN 1679-1811, zijn nogal groot, waardoor het even kan duren voor de bestanden, na aanklikken, op uw scherm verschijnen!)
           
   Periode: I

      DOPEN   1679 - 1811
    ZIE DVD MET SCANS
       VAN DOPEN:
  
    DOPEN  1679 - 1811
 
(Scannummers 1 t/m 641)

   HUWELIJKEN
   ALFABETISCH OP MAN
     HUWEN-MAN

  1689 - 1811      ZIE DVD MET SCANS
      VAN HUWELIJKEN:
  
     HUWEN 1689 - 1811
 
(Scannummers 1 t/m 146)
   HUWELIJKEN
 ALFABETISCH OP VROUW
    HUWEN-VROUW
  1689 - 1811     ZIE DVD MET SCANS
     VAN HUWELIJKEN:
  
    HUWEN  1689 - 1811
 
(Scannummers 1 t/m 146)
   OVERLEDENEN   1689 - 1811     ZIE DVD MET SCANS
    VAN OVERLEDENEN:
  
    DODEN 1679 - 1811
 
(Scannummers 1 t/m 163)

Hoe zien de bestanden op de DVD van  PERIODE I eruit?
                

                Dopen
Begin:
001 bap 1679.jpg
002 bap 1679.jpg
003 bap 1679.jpg

etc.
Einde:
641 bap 1811.jpg
               Huwelijken
Begin:
001 marr 1689.jpg
002 marr 1689.jpg
003 marr 1689.jpg

etc.
Einde:
146 marr 1811.jpg
              Overledenen
Begin:
001 deaths 1689.jpg
002 deaths 1689.jpg
003 deaths 1689.jpg

etc.
Einde:
163 deaths 1811.jpg

Door een scannummer aan te klikken (en Enter te drukken) verschijnt er een scan van de pagina van de akte.


                    
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

"LEES MIJ EERST"
(vanwege gekompliceerd scannen van de grote pagina's van de DTB-boeken tweede periode II, kunt u het beste "Lees mij eerst" uitprinten en vooraf lezen)

 

            Periode: II

  DOPEN   

   1812 - 1903
     

  HUWELIJKEN:
 ALFABETISCH OP
  HUWEN-MAN
   1812 - 1903
  HUWELIJKEN:
 ALFABETISCH OP
  HUWEN-VROUW
  

   1812 - 1903
 

  OVERLEDENEN  

   1812 - 1926
      Om een scan te vinden in Periode II gaat precies hetzelfde als in Periode I.
Hoe werkt het?
Door hierboven te klikken op of  DOPEN, OF HUWEN-MAN, OF HUWEN-VROUW
OF OVERLEDENEN, in PERIODE II, bv. DOPEN (1812 - 1903),
krijgt u een alfabetische lijst te zien van de dopelingen. 
Deze lijst begint met:


          Name          |                   Scannumber
------------------------+--------------------------------------------------------------------|
Alberding               |260,285,296,321,336,350,389,418,437,438,462,494,528,                |
   ,,                   |548,615,673,755,871,< >948,974,997,1027,1041,1055,1059,             |
   ,,                   |1078,1081,1097,1107,1114,1135,1139,1165,1195,1225,1292,             |
   ,,                   |1322,1338,1349,1368,                                                |
Albers                  |>1191,1203*,1220,1228,1234,1297,1308,1332,                          |
Albert-Kempe            |>879,1062,1151,1164,1210,1265,                                      |

 

U wilt de geboorte inschrijving van een Alberding zien omstreeks 1852.
U komt dan terecht op scannummer 755, (bap0755.jpg),:

Geburt  Taufe
    3         4    ALBERDING-Hermann Wilhelm Sohn des Colon Johann Henrich Alberding
                     und der Bernardina Langenkamp aus Wallen.
April 1852    Lev: Hermann Henrich Dressmann
                    Wilhelm Geers im Walle
                    Maria Gerdrut Hilsheim geboren Tecklenborg

Het opzoeken van de scans bij huwelijken of overledenen gaat precies eender.

Hoe zien de bestanden op de DVD van 
PERIODE  II eruit?

           
               Dopen

Begin:
bap0013-1811.jpg
bap0014-1811.jpg
bap0015-1811.jpg
bap0016-1811.jpg
etc.
Einde:
bap1375a-1903.jpg
bap1375b-1903.jpg
bap1375c-1903.jpg
bap1375d-1903.jpg

        
           Huwelijken

Begin:
marr004-1811.jpg
marr005-1811.jpg
marr006-1811.jpg
marr007-1811.jpg

etc.
Einde:
marr346a-1903.jpg
marr346b-1903.jpg
marr346c-1903.jpg
marr346d-1903.jpg

 
         
      
          Overledenen

Begin:
dead005-1811.jpg
dead006-1811.jpg
dead007-1811.jpg
dead008-1811.jpg

etc.
Einde:
dead862a.jpg
dead862c.jpg (1926) (merk op dat de overledenen
 door gaan tot medio 1926
)

In totaal zijn er 6530 scans gemaakt in de beide perioden.

Betekenis van enkele symbolen die u kunt tegenkomen in de alfabetische lijsten
uit PERIODE II.   

*         Geëmigreerd naar (meestal) Amerika.
           Voor de betekenis van
a,b,c of d in de nummers zie de uitleg in "LEES MIJ EERST".
#:       Overledenen ná 1903 (tot medio 1926).
+        Gesneuveld als militair in de eerste wereld oorlog.
        Rectivicatie van pastoor meegekregen

                          

 

         &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

De volgende pagina laat een lijst zien met namen van emigranten naar voornamelijk America.
Deze lijst is alleen gebaseerd op de aantekeningen die de pastoor naderhand maakte bij de
geboorteinschrijvingen en hoeft dus niet persé volledig te zijn.
 

            EMIGRANTS TO AMERICA
 

 

    De prijs van deze DVD  is: 

    35  EURO
   
(voor Nederland inclusief porto)